江苏快3

玄墓看梅拼音版

作者:德元 朝代:清朝
玄墓看梅原文
谢却兰桡信杖藜,千峰盘磴入花畦。
晴云度影迷三径,暗水流香冷一溪。
僧寺多藏深树里,人家半在夕阳西。
登临更上朝元阁,满壁苔痕没旧题。
玄墓看梅拼音版
xiè què lán ráo xìn zhàng lí ,qiān fēng pán dèng rù huā qí 。
qíng yún dù yǐng mí sān jìng ,àn shuǐ liú xiāng lěng yī xī 。
sēng sì duō cáng shēn shù lǐ ,rén jiā bàn zài xī yáng xī 。
dēng lín gèng shàng cháo yuán gé ,mǎn bì tái hén méi jiù tí 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

德元的诗

《玄墓看梅》 《玄墓看梅》

德元简介

辞赋精选

本文提供玄墓看梅原文,玄墓看梅翻译,玄墓看梅赏析,玄墓看梅拼音版,德元简介